Connect Albania

Legjislacionin i Investimeve

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

Informacion mbi legjislacionin e investimeve

  • Si të regjistrohesh për të bërë biznes në Shqipëri

  • Tatimet / Taksat

  • Riatdhesimi i kapitalit

  • Punësimi dhe Imigracioni

  • Ndihma Shtetërore

  • Si të dilni nga tregu shqiptar

  • SME

  • Pronësia industriale dhe intelektuale (IP)