Connect Albania

Regjistri Publik i Agjentëve të Zhvillimit

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

Name and Last Name of the Development Agent Residence (Country) Certification and/or Title
Arbri Merkaj Italy Interested Development Agent
Geri Cakoni Italy Interested Development Agent
Ledion Zotaj Italy Interested Development Agent
Denada Zoto Italy Interested Development Agent
Edvina Plaka Italy Interested Development Agent
Rezart Ujkaj Italy Interested Development Agent
Raimonda Popaj Italy Interested Development Agent
Semanta Hoti Belgium Interested Development Agent
Zharina Sinani Italy Interested Development Agent
Lina Çaushi Italy Interested Development Agent
Gjergji Kajana Italy Interested Development Agent
Gëzim Prenga Italy Interested Development Agent
Klodiana Çuka Italy Interested Development Agent
Matilda Gjini Italy Interested Development Agent
Elisabeta Furramani Italy Interested Development Agent
Enzo Aliaj Italy Interested Development Agent
Realda Xhuti Italy Interested Development Agent
Kleant Stasa Italy Interested Development Agent
Dhimitris Naçollari Italy Interested Development Agent
Marcello Matranga Italy Interested Development Agent
Denisa Muhameti Italy Interested Development Agent
- Kush apo cfarë është Connect Albani

Përse ju duhet një Agjent Zhvillimi për të investuar në Shqipëri?

Agjenti i Zhvillimit është konceptuar të shërbejë si mbështetja kryesore e investitorit të huaj i cili synon të investojë në Republikën e Shqipërisë. Nëpërmjet shërbimeve mbështetëse të ofruara nga Agjenti i Zhvillimit, investitori potencial lehtësohet në ndjekjen e procedurave administrative të zbatueshme për të ushtruar veprimtari ekonomike në Shqipëri. Njësia e Programit Connect Albania, ka finalizuar me sukses procedurën e çertifikimit të tre Agjentëve të Zhvillimit të Interesuar (AZHI), duke mundësuar kështu nisjen e shërbimeve të ndërmjetësimit midis investitorëve potencial dhe AZHI. Kontaktoni me Zyrën e Programit Connect Albania nëpërmjet adresës [email protected] për t’u lidhur me Agjentët e Zhvillimit të Interesuar dhe filloni të sigurt rrugëtimin tuaj drejt investimit në Shqipëri.