HomeRreth Nesh

Rreth Nesh

Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”.

- Kush apo cfarë është Connect Albani

Connect Albania

Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë
Connect Albania (CA) është një program inovator online për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Projektit IOM Albania “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”. Connect Albania lehtëson angazhimin e Diasporës Shqiptare që jeton jashtë vendit në zhvillimin e vendit të tyre të lindjes si Agjentë Zhvillimi për të tërhequr dhe rritur investimet e mundshme midis komunitetit shqiptar dhe komuniteteve të huaja përmes këtij mekanizmi. Në përmbushje të misionit të tij, Programi Connect Albania funksionon në koordinim me veprimtarinë e Fondit Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës, me qëllim ndërmjetësimin e investitorëve për të investuar në Shqipëri.
Play Video

Mekanizmi Online i Connect Albania

Mekanizmi online i Connect Albania është themeluar nën webin e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC). Një zyrë programi e Connect Albania është krijuar për të mbështetur “Agjentët e Zhvillimit”, dhe përmes tyre, investitorët. Kjo Zyrë shërben si sportel për t’i shërbyer interesit të investimeve të huaja. Zyra e Programit do te lehtësojë dhe koordinojë të gjitha hapat dhe procedurat e investimit. “Agjentët e Zhvillimit” shërbejnë si ndërmjetës / ura / lidhje ndërmjet Zyrës së Programit dhe investitorëve / bizneseve të huaj në Shqipëri.

Skuadra jonë

RIGERS KAÇORRI

RIGERS KAÇORRI

Gerta Loku

Gerta Loku

 
Fundim Gjepali

Fundim Gjepali

 
ALBANA MUCAJ

ALBANA MUCAJ

ANITA LIKMETA

ANITA LIKMETA

 
FRANCESCO MILELLA

FRANCESCO MILELLA

 

Rreth 100+ anëtarë të stafit tanë të përkushtuar janë të gatshëm t’ju ndihmojnë.

Solution

Struktura e Programit CA

A keni më shumë pyetje në lidhje me programin tonë?

Komiteti Drejtues i Programit Connect Albanuia (CA) është organi më i lartë vendimmarrës. Komiteti Drejtues përbëhet nga ministri përgjegjës për diasporën, përfaqësuesi ligjor i Organizatës Zbatuese të Programit CA, dhe përfaqësuesi ligjor i Donatorit të Programit CA.
Njësia Connect Albania është struktura vendimmarrëse si organ ekzekutiv në lidhje me Agjentët e Zhvillimit dhe/ose investimet e Investitorëve Potencialë, kufizuar në hierarkinë, rolin dhe përgjegjësitë që ka Njësia CA në Programin CA dhe në përputhje me përcaktimet dhe procedurën e parashikuar në këtë rregullore. Njësia CA përbëhet nga 3 (tre) përfaqësues nga 1) Organizata Zbatuese e Programit CA [Zyra e IOM në Tiranë për kohën e zbatimit të projektit “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”]; 2) Donatori i Programit CA (AICS për kohën e zbatimit të projektit “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”); Ministria përgjegjëse për Financat dhe Ekonominë në Republikën e Shqipërisë.
Zyra e Programit Connect Albania kontraktohet nga Organizata Zbatuese e Programit CA dhe vepron si një strukturë administrative mbështetëse për Agjentët e Zhvillimi dhe/ose Investitorët Potencialë.
Agjent Zhvillimi i Intersuar dhe Agjent Zhvillimi i Sukseshem…

10+ PARTNERËT TANË